REGULAMENTUL OFICIAL al CAMPANIEI

Arată-ne cum porți hainele daMes și te premiem!

 

CAPITOLUL 1 - Organizatorul

1.1.  S.C. ALL CIO INVEST SRL, cu sediul In Iasi, str. Podisului nr.5, CUI: RO27102215, nr.inreg.reg J22/911/2010, (denumită în continuare “Organizatorul”),   organizează, în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2016, campania de fidelizare „Arată-ne cum porți hainele daMes și te premiem!.

1.2.  Campania se adresează clienților care cumpără hainele daMes din magazinele Selgros și Cora.

1.3. Pot participa la campanie toți clienții daMes dacă îndeplinesc condițiile descrise în prezentul Regulament.

1.4. În cazul în care, pe parcursul derulării campaniei, organizatorul nu mai poate susține promoția, acesta își rezervă dreptul să anuleze și/sau să prelungească și/sau să modifice campania, fără o notificare prealabilă în acest sens.

1.5. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România pe site-ul daMes. Regulamentul de participare/desfășurare a campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora în magazinele participante.

1.6. Participarea la campanie echivalează cu, cunoasterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

1.7 O persoană poate participa la concurs cu mai multe imagini, dar dacă a fost desemnată câștigătoare nu mai poate participa la următoarea extragere. 

 

CAPITOLUL 2 – Durata campaniei

2.1. Campania se desfășoară în perioada 15.02.2016, începând cu ora 10.00 - 15.04.2016, ora 22.00.

 

CAPITOLUL 3 – Mecanismul Evenimentului

Pentru a participa la concurs, fiecare persoană care cumpără un produs marca daMes din magazinele Selgros sau Cora, își va face o poză purtând produsul și îl va încărca pe una dintre rețelele de socializare Facebook sau Instagram, și va folosi hashtagul #damesmoda în descrierea pozei.

Fiecare câștigător va primi o bluză gratis la alegere de pe site-ul nostru www.dames.ro.  Câștigătorii se vor alege săptămânal prin tragere la sorți cu random.org și vor fi anunțate în fiecare duminică.

CAPITOLUL 4 – Aplicarea reducerilor

4.1. Campania se adresează tuturor clienților care cumpără haine marca daMes din magazinele Selgros și Cora.

4.2. După extragere, clientul va trimite un mesaj pe pagina noastră de Facebook în care va specifica Numele și prenumele complet, număr de telefon și adresa de e-mail.

4.3   Fiecare câștigător, după ce ne-a trimis mesajul de confirmare, va primi un e-mail în care va găsi un cod de reducere. Va intra pe www.dames.ro și își va alege bluza cadou, apoi o va comanda și va introduce codul, pentru a avea preț 0.

CAPITOLUL 5 - Protecția datelor cu caracter personal

5.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata evenimentului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezența evenimentului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

5.2. Participanții la eveniment, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

5.3. Prin simpla participare la eveniment și trimiterea datelor personale la Organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului și să fie prelucrate în scopul prezentului regulament. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

5.4. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata evenimentului: nume și prenume. În cazul câștigătorilor de premii se va colecta și numarul de telefon si adresa de e-mail.

5.5. Datele personale menționate anterior, cu excepția numelui și prenumelui câștigătorilor, nu vor fi făcute publice, ele fiind necesare doar pentru înmânarea premiilor.

5.7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor evenimentului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

5.8. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la SC ALL CIO INVEST SRL mentionata la art. 1.1., o data pe an, in mod gratuit, compania SC ALL CIO INVEST SRL  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)   dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa Iasi, sos. Bucium 93 – 95.

5.10.  Participarea la eveniment constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si castigul, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Organizatorul  va putea solicita participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.

5.11. Prin inscrierea la aceasta eveniment, participantii isi exprima acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 6 - Forță majoră

6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

6.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Evenimentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Eveniment, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

CAPITOLUL 7 - Litigii

7.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente.

7.2. Prin participarea la acest eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.