UPDATE: Campania s-a încheiat.

 

Prezentele informații au scopul de a te informa cu privire la campania „Un maiou cadou la orice comandă de 100 de RON” organizată pe www.dames.ro de SC ALL CIO INVEST SRL. 

Perioada campaniei: 22 august - 05 septembrie 2016. 

Campania se adresează clienților care fac cumpărături de pe pagina de Internet www.dames.ro în valoare de cel puțin  100 de RON, în perioada 22 .08 - 05.09 2016. 

În cazul în care stocul de cadouri disponibil pentru această campanie se epuizează înainte de sfârșitul perioadei menționate, campania se considera încheiată.

Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, având vârsta de 18 ani împlinită până la data de 22 august 2016 și domiciliul sau reședința în România. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele până la gradul 4 ai acestora. 

În cadrul acestei Campanii, participanții care îndeplinesc condițiile de validare vor primi automat, fără tragere la sorți, în limita stocului disponibil, pentru fiecare comanda de minimum 100 de lei, fără transport, câte un  maiou marca daMes, la alegerea Organizatorului din maiourile disponibile online.

Un participant, considerat utilizator unic identificat prin datele de identificare completate corect și complet, poate câștiga câte un cadou pentru fiecare comandă plasată și achitată în valoare de minimum 100 de lei, pe toata durata Campaniei.

Cadourile vor fi expediate printr-un curier ales de către Organizator în același colet cu produsul/produsele comandate numai la adresele de corespondență de pe teritoriul României, complete, corecte și valabil declarate.

Câștigătorii cadourilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a cadourilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici nu pot să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor cadourilor. 

Pentru a intra în posesia cadourilor, câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu excepția prețului pentru produsele comandate.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorilor în posesia cadourilor.

În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantului care a fraudat. Dacă frauda este descoperită ulterior acordării cadoului, dar anterior expedierii acestuia, Organizatorul este în drept a anula cadoul participantului care a fraudat.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de pe raza județului unde este întregistrată SC ALL CIO INVEST SRL.